• language language
Banner công trình Hệ thống truyền tải Lai chau Site 1
Dự án
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 0
Tổng số lượt: 49052
Thủy điện Lai Châu

Thủy Điện Lai Châu

    Công ty TNHH Nippon Conveyor Việt Nam tham gia công trình Thủy điện Lai châu với vai trò là nhà thầu thiêt kế hệ thống băng tải phục vụ công tác đổ bê tông đầm lăn tại Thủy Điện Lai Châu.

   Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, hệ thống băng tải của giai đoạn 1 đã được lắp đặt an toàn, ổn định góp phần vào việc đổ khối bê tông đầm lăn (RCC) đầu tiên tại công trường vào ngày 07/03/2013.